Založení trávníku

Pěkně založený a udržovaný trávník je vývěsným štítem každé zahrady. Ale většinou to v našich zahradách vypadá úplně jinak. Abyste docílili rovnoměrně hustý a pěkně zbarvený trávník, musíte ho správně založit.

 

Výběr místa

Důležitým faktorem pro trávník je světlo. Trávníkové trávy jsou světlomilné, snesou i mírný polostín. Do stínu zvolte zvláštní druhy nebo půdopokryvné rostliny. Ostatní faktory jako teplota, vlhkost, půdní reakce a obsah dusíku nejsou žádnými výlučnými kritérii. Většina travních osiv potřebuje mírně kyselou reakci.
 

Příprava půdy

Nejdříve si dejte udělat půdní rozbor, abyste zjistili pH a obsah hnojiva. Většina travních osiv potřebuje mírně kyselou půdní reakci. Pokud by reagovala kysele, přidejte vápno v doporučeném množství a travní hnojivo. Když máte hlinitou těžkou půdu, zapracujte dodatečně rašelinu nebo písek, abyste dosáhli lepší propustnosti. Nejdřív vyberte vrchní, asi 25 cm hrubou vrstvu půdy a odložte ji bokem. Neměli by vzniknout žádné prohlubně a nerovnosti terénu, z kterých těžko odtéká dešťová voda. Travní plocha by měla mít 1–2% sklon k okolní ploše. Zamezí se tím hromadění nadměrné vlhkosti a současně jsou záhony lemující trávník zavlažené. Sklon plochy by neměl být víc jak 10–15 %, když je plocha ošetřována stroji. Když je plocha v důsledku úvodních prací utlačená, je nutné horní vrstvu ještě před výsevem překypřit. Optimální půda pro trávník je humózní, písčitá. Optimální výtah základních živin pro trávník je 3:1:2,5 (N, P, K). Do takto připravené půdy můžete vyset travní osivo.  
 

Výsev

Pro trávník je rozhodující kvalita osiva a optimální složení travních směsí. Travní směsi jsou sloužené z vícerých travních odrůd, které jsou úzkolisté nebo širokolisté. Jemné trávy jsou opticky atraktivnější, ale ne tak odolné vůči zátěži. Ve většině současných travních osivech se používají širokolisté odrůdy trav, které tvoří husté porosty a pevné kořeny. Rostou spíš do šířky než do výšky, a proto není potřeba tak často kosit. Existují i druhy travního osiva, které jsou vhodné pro vlhké i suché oblasti. Nejvhodnější je období, kdy je půda teplá, ale teploty vzduchu nejsou tak vysoké. Pro růst jsou vhodné teploty 14–25 ºC. Osivo se po ploše rozhodí rovnoměrně – buď ručně, což vyžaduje značnou zručnost, nebo výsevním strojem. Seje se do hloubky 0,5–1,5 cm. Když leží výše, rychleji vysychají nebo je můžou vyzobat ptáci, když jsou níže, chybí světlo na jejich vyklíčení. Plocha se po výsevu pohrabe, poválcuje, aby se půda dostatečně „utužila“. Optimální množství je 25 g/m². Aby semínka vyklíčila a vytvořila výhonky, je potřebné udržovat dostatečnou vlhkost půdy, protože semínka jsou na sucho velmi citlivá. V období sucha je potřebné polévat dva dny 5–10 l/m², po dvou týdnech 2–3× týdně 10–20 l/m². Časové období, za které semínka začnou klíčit, je odlišné podle druhu trávy – zpravidla se pohybuje mezi 7–15 dny. Do vytvoření výhonků to trvá čtyři týdny. Naplánovat si můžete asi 6 měsíců, než je plocha použitelná. Aby se vytvořil uzavřený, pružný porost, je potřebné ještě několikrát kosit: v prvním roce minimálně třikrát, v druhém 2–3× a na konec ještě 2×.
 

Další typy